Vælg en side

Vandskader som rørskade, stormflod, oversvømmelse eller skybrud kan være en alvorlig og dyr sag. If giver dig tips, så du kan undgå vandskader på din ejendom.

 

1. Vandskader efter lækager, sprængte rør og frostskader

Fejl og skader på skjulte rør kan være svære at spotte, før vandskaden opstår. Rørene er nemlig tit indmuret eller -støbt i beton uden udvidelsesmuligheder, hvilket også gør skaderne dyre at udbedre.

Det kan du gøre:

Har du haft vandskader eller skal bygge om, kan du sikre, at reparation eller udskiftning af vand- og afløbssystemer kan lade sig gøre uden større indgreb i bygningskonstruktionerne.

Læs mere om at forebygge vandskader

 

2. Vandskader efter skybrud

Generelt er danske bygninger ikke konstrueret med tanke på de skybrud, men der er en række ting, du kan gøre for at sikre dem:

  • Rens tagrender og nedløb
  • Rens afløbsriste for blade og andet affald
  • Få installeret en ekstra pumpe eller en højvandslukker i pumpebrønden
  • Luk vinduer, især tag- og kældervinduer. Forsikringer dækker typisk ikke vandskader som følge af åbne vinduer.
  • Løft dine ting fra kældergulvet ved hjælp af hylder og paller.

Læs mere om at forebygge vandskader efter skybrud


3. Vandskader efter stormflod eller oversvømmelse

Vandskader efter oversvømmelse fra havet, søer, åer og vandløb, dækker din bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikring typisk ikke. Dog kan der være mulighed for erstatning, hvis skaden skyldes stormflod, som er højvande på grund af stormvejr.

Det kan du gøre:

  • Dæk til, så vandet ikke kan trænge ind i bygningen
  • Fjern genstande, der ikke kan tåle vand fra kælderen
  • Følg vejrmeldingen på DMI i radioen eller på tv
  • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg den vejledning, der bliver udsendt
  • Få ​varsel på mobil om skybrud eller stormflod fra fx DMI.

Læs mere om at forebygge vandskader efter stormflod eller oversvømmelse